Hjälp!

Finns det ingen vettig människa som kan med xhtml???